DIVERSE OPGAVER INDEN FOR LANDBRUGET

Diverse Opgaver

Du er altid velkommen til at kontakte Skablund Maskinstation, hvis du mangler ekspertise eller materiel til en given landbrugsopgave.

Ud over de allerede beskrevne opgaver varetager vi blandt andet følgende:

  • Kalkspredning
  • Udbringning af staldgødning
  • Marktromling
  • Ukrudtsbekæmpelse/sprøjtning
  • Finsnitning af majs og græs
  • Rivning/spredning af græs og halm
  • Brakpudsning
  • Opgravning til dræn, oprensning af grøfter og vandløb med rendegraver/minigraver
  • Hegnsklipning med fingerklipper – monteret på rendegraver

Se eventuelt vores maskinliste for at blive klogere på, hvilket udstyr vi kan tilbyde til din opgave.

Vi kan træffes på tlf. 40 35 39 40